Sơn Epoxy APT

APT VIỆT NAM là Công ty liên doanh hợp tác giữa Việt Nam -Thái Lan là nhà  sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm hóa chất xây dựng chuyên ngành theo   tiêu chuẩn ISO 9001-2008. 

APT VIỆT NAM là đơn vị trực tiếp sản xuất các dòng sơn epoxy chống tĩnh điện tại việt nam, hệ thống sơn chống tĩnh điện rất nghiêm ngặt từ khâu vật tư đến khâu thi công các chi tiếc phải rât kĩ để đạt được hiệu quả cho người tiêu dùng. Nó không đơn giản như các loại sơn epoxy thông thường khác mà nhà thầu nào cũng có thể làm được, đồi hỏi tay nghề  kĩ thuật cao để thi công từng giai đoạn của sản phẩm rất chi tiếc và tỉ mĩ để đặt được độ điện trở như yêu cầu.

Sơn ATP PS50 TV

Sơn ATP PS50 TV

1.078.000 VNĐ
Lót VP100 (lót cho hệ kháng hóa chất)

Lót VP100 (lót cho hệ kháng hóa chất)

3.170.200 VNĐ
Bột VR Powder (cho hệ kháng hóa chất)

Bột VR Powder (cho hệ kháng hóa chất)

225.500 VNĐ
Lưới sợi 300g/m2 (cho hệ kháng hóa chất có dán lưới)

Lưới sợi 300g/m2 (cho hệ kháng hóa chất có dán lưới)

2.365.000 VNĐ
Lưới sợi 30g/m2 (cho hệ kháng hóa chất có dán lưới)

Lưới sợi 30g/m2 (cho hệ kháng hóa chất có dán lưới)

2.909.500 VNĐ
Cát SL Sand (cát trắng, mịn, khô)

Cát SL Sand (cát trắng, mịn, khô)

184.800 VNĐ
Dung môi pha sơn Xylen

Dung môi pha sơn Xylen

60.500 VNĐ
FlexSEAL ADF100 (Hệ thống sơn chống thấm)

FlexSEAL ADF100 (Hệ thống sơn chống thấm)

1.862.300 VNĐ
KeraSEAL MB100 (Hệ thống sơn chống thấm)

KeraSEAL MB100 (Hệ thống sơn chống thấm)

1.786.400 VNĐ
Sơn lót Primer IS (Sơn lót hệ chống tĩnh điện)

Sơn lót Primer IS (Sơn lót hệ chống tĩnh điện)

2.478.300 VNĐ
Sơn lót Primer D (Sơn lót hệ chống tĩnh điện)

Sơn lót Primer D (Sơn lót hệ chống tĩnh điện)

2.618.500 VNĐ
Sơn lót Primer C (Sơn lót hệ chống tĩnh điện)

Sơn lót Primer C (Sơn lót hệ chống tĩnh điện)

2.615.800 VNĐ