Sơn Epoxy APT

APT VIỆT NAM là Công ty liên doanh hợp tác giữa Việt Nam -Thái Lan là nhà  sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm hóa chất xây dựng chuyên ngành theo   tiêu chuẩn ISO 9001-2008. 

APT VIỆT NAM là đơn vị trực tiếp sản xuất các dòng sơn epoxy chống tĩnh điện tại việt nam, hệ thống sơn chống tĩnh điện rất nghiêm ngặt từ khâu vật tư đến khâu thi công các chi tiếc phải rât kĩ để đạt được hiệu quả cho người tiêu dùng. Nó không đơn giản như các loại sơn epoxy thông thường khác mà nhà thầu nào cũng có thể làm được, đồi hỏi tay nghề  kĩ thuật cao để thi công từng giai đoạn của sản phẩm rất chi tiếc và tỉ mĩ để đặt được độ điện trở như yêu cầu.

Sơn APT ESP300 TV

Sơn APT ESP300 TV

4.290.000 VNĐ
Sơn APT EC100 TV

Sơn APT EC100 TV

4.290.000 VNĐ
Sơn APT EC50 TV

Sơn APT EC50 TV

3.093.000 VNĐ
Sơn APT ADO122 TV

Sơn APT ADO122 TV

3.061.000 VNĐ
ADO10TV

ADO10TV

1.950.000 VNĐ
Sơn APT ADG70 TV

Sơn APT ADG70 TV

1.911.000 VNĐ
Sơn APT WB50 TV

Sơn APT WB50 TV

1.350.000 VNĐ
SƠN ATP W40TV

SƠN ATP W40TV

2.300.000 VNĐ
Sơn ATP Epoxy WB20

Sơn ATP Epoxy WB20

1.650.000 VNĐ
Sơn ATP PS50 TV

Sơn ATP PS50 TV

938.000 VNĐ
Sơn APT MB100 TV

Sơn APT MB100 TV

1.948.000 VNĐ
Sơn APT ADO40 TV

Sơn APT ADO40 TV

2.300.000 VNĐ