HƯỚNG DẪN THI CÔNG SƠN EPOXY

Hướng dẫn thi công sơn epoxy đúng kỹ thuật

I. CÁC YÊU CẦU  THI CÔNG SƠN EPOXY 

1.1. Yêu cầu đối với công nhân

 • Chuẩn bị thiết bị thi công: Máy chà nền công nghiệp, máy trộn, thanh trộn, máy mài tay.
 • Trong quá trình thi công, công nhân phải mặc đầy đủ bảo hộ lao động.

1.2. Yêu cầu công cụ dụng cụ.

 • Máy chà nền công nghiệp.
 • Máy trộn sơn epoxy
 • Thanh trộn
 • Máy mài tay
 • Rulo lăn sơn epoxy, chổi sơn, băng dính, thùng trộn vật liệu

II. TRỘN VẬT LIỆU QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN EPOXY

2.1 Trộn lớp lót sơn epoxy PrimeSEAL PS60 - Bao gồm hai thành phần A và B

 • Đổ hai thành phần A và B lẫn với nhau trong thùng trộn.
 • Dùng máy trộn và thanh trộn chuyên dụng trộn đều hỗn hợp vật liệu trong hai đến ba phút.

2.2. Trộn vật liệu sơn Epoxy - Bao gồm hai thành phần A và B.

 • Dùng máy và thanh trộn chuyên dụng trộn đều thành phần A trong ba phút
 • Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong hai phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất.
 • Trộn hỗn hợp A và B theo tỉ lệ part A/part B (Trong trường hợp chia nhỏ vật liệu trong mỗi thùng sơn)

2.3. Trộn vật liệu trám vá KeraCRETE NS50 - Bao gồm hai thành phần A và B.

 • Trộn hỗn hợp A và B theo tỉ lệ 1:1 cho đến khi đồng nhất.
 • Thời gian khô của hỗn hợp trên là rất nhanh (dưới 15 phút) vì vậy không nên trộn nhiều vật liệu trong một lần trộn để tránh lãng phí.

III. CÁC BƯỚC THI CÔNG SƠN EPOXY

 • Trà bề mặt, vệ sinh.

 

Thi công lớp sơn lót sơn epoxy PrimeSEAL PS60-– thi công 1 lớp

+ Thi công bằng rulo lông ngắn, chổi sơn hoặc máy phun sơn

+ Thời gian làm việc 60 – 90 phút

+ Thời gian đông cứng sơ bộ, thi công lớp tiếp theo 6 – 9 giờ

+ Thời gian đông cứng hoàn toàn 72 giờ

 • Trám điểm bề mặt sàn bê tông bằng keo Epoxy chuyên dụng KeraCRETE NS50.

+ Dùng rulo lăn một lớp sơn epoxy mỏng, hoặc đổ hỗn hợp sơn epoxy để cán một lớp mỏng làm basecoat ( tối thiểu 0.1mm – 0.2 mm)

+ Thời gian làm việc 60 – 90 phút

+Thời gian đông cứng sơ bộ, thi công lớp tiếp theo 12 giờ

                 + Thời gian làm việc 60 – 90 phút

                 + Thời gian đông cứng sơn bộ 8 giờ

                 + Thời gian đông cứng hoàn toàn 3  ngày

 

 • Kiểm tra và sửa chữa.
 • Vệ sinh kiểm tra bàn giao.